Niektoré informácie na našej stránke už nie sú aktuálne, nakoľko pracujeme na stránke úplne novej. V prípade potreby si prosím informácie overte telefonicky na 0910 915 915 alebo mailom. Informácie pravidelne aktualizujeme na našom fb. Ďakujeme za pochopenie.

Areál Ranča je dostupný pre verejnosť.  V priestoroch Ranča žiadame o dodržiavanie aktuálne platných opatrení ohľadne COVID-19.

Rybolov je otvorený:
- v dňoch pondelok-piatok v čase 11:00-20:00hod.,
- v dňoch sobota-nedeľa v čase 06:00-20:00hod.
Tešíme sa na Vašu návštevu..

Ste fanúšikom Ranča na Striebornom jazere na facebooku

áno
34,15% 
nie, ale čoskoro sa stanem
32,96% 
nie
32,78% 

Hlasovalo: 558973