Niektoré informácie na našej stránke už nie sú aktuálne, nakoľko pracujeme na stránke úplne novej. V prípade potreby si prosím informácie overte telefonicky na 0910 915 915 alebo mailom. Informácie pravidelne aktualizujeme na našom fb. Ďakujeme za pochopenie.
Areál Ranča je dostupný pre verejnosť. V priestoroch Ranča žiadame o dodržiavanie aktuálne platných opatrení ohľadne COVID-19.

Nový kontakt na reštauráciu: 0907 955 541


Rybolov je otvorený:
- v dňoch pondelok-piatok v čase 11:00-20:00hod.,
- v dňoch sobota-nedeľa v čase 06:00-20:00hod.
Tešíme sa na Vašu návštevu..

Ste fanúšikom Ranča na Striebornom jazere na facebooku

áno
34,14% 
nie, ale čoskoro sa stanem
32,96% 
nie
32,79% 

Hlasovalo: 572077